چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
صفحه اصليآموزشی و پژوهشیدانشجویی و فرهنگیخدمات فناوری اطلاعاتدرباره مرکزآرشیو خبر


  چاپ        ارسال به دوست

ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 1397مرکز آموزش عالی فیروزآباد

 

نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته  1397مرکز آموزش عالی فیروزآباد

در ابتدا متذکر می شویم که حتما برای شروع فرآیند ثبت نام از مرورگر Internet Explorer استفاده نمایید.

مرکز آموزش عالی فیروزآباد ضمن تبریک به پذیرفته شدگان آزمون سراسری در این مرکز به اطلاع می رساند ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 97در دو مرحله «ثبت نام الکترونیکی» و «مراجعه حضوری و تحویل مدارک» صورت می گیرد. تمامی اطلاعات و اقدامات مورد نیاز دانشجویان از جمله واگذاری خوابگاه، رزرو غذا، مشاهده لیست انتخاب واحد و برنامه کلاسی و ... در حین و یا پس از ثبت‌نام اینترنتی و از طریق اتوماسیون آموزشی صورت می پذیرد. مرحله تحویل مدارک همزمان با شروع کلاسها و با مراجعه به آموزش مرکز صورت می گیرد.

فایل راهنمای نحوه ثبت نام اینترنتی و درخواست خوابگاه و سایر اقدامات مورد نیاز در ادامه این خبر قابل دریافت است.

نکته مهمقطعی شدن ثبت نام منوط به انجام همه مراحل ثبت نام اینترنتی و همچنین مراجعه حضوری در تاریخ های تعیین شده و تحویل مدارک مورد نیاز می باشد.

 

الف- ثبت نام الکترونیکی (اینترنتی):

ثبت نام الکترونیکی (اینترنتی) توسط دانشجو از روز شنبه  24 شهریور  تا سه شنبه 27شهریور با مراجعه به اتوماسیون آموزشی به صورت اینترنتی صورت می‌گیرد.

برای تکمیل ثبت‌نام اینترنتی باید هر چهار مرحله زیر انجام شود و عدم انجام هر یک از مراحل زیر به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود.

1- دریافت نام کاربری و رمز عبور اتوماسیون از طریق لینک:

http://ess.fabad-ihe.ac.ir/sess/script/spclogin.aspx

 2-  ورود به اتوماسیون آموزشی  از طریق لینک زیر با نام کاربری و رمز عبور دریافت شده از مرحله اول :

شایان ذکر است تکمیل اطلاعات پایه در این مرحله ضروری می باشد

http://ess.fabad-ihe.ac.ir/sess/script/Login.aspx

3- فعال سازی فرایند ثبت نام و تکمیل آن در اتوماسیون آموزشی

فایل راهنمای نحوه انجام مراحل فوق را از طریق لینک زیر دانلود نمایید:

http://www.fabad-ihe.ac.ir/uploads/helpsess.pdf

4- تکمیل کارنامه های سلامت روان و  جسم به صورت الکترونیکی  و دریافت کد رهگیری از طریق لینک های زیر:

 اطلاعات مربوط به کارنامه سلامت جسم:      

 https://portal.saorg.ir/physicalhealth

اطلاعات مربوط به کارنامه سلامت روان:

 https://portal.saorg.ir/mentalhealth

بعد از انجام مراحل فوق با ورود به اتوماسیون آموزشی تمامی امور دانشجویان از جمله درخواست خوابگاه، رزرو غذا، انتخاب واحد و مشاهده برنامه کلاسی از طریق اتوماسیون انجام می پذیرد.

به دانشجویانی که در حین انجام ثبت نام اینترنتی تقاضای خوابگاه نموده باشند به ترتیب اولویت خوابگاه واگذار خواهد شد و دانشجو می تواند روز جمعه از طریق اتوماسیون آموزشی از وضعیت خوابگاه خود اطلاع پیدا نماید.

همچنین عمده اطلاعیه های دانشجویی از طریق پیام اتوماسیون ارسال می گردد و دانشجو می تواند با مراجعه به اتوماسیون، منوی سمت راست گزینه پیامها از اطلاعیه های مرکز اطلاع پیدا کند.

ب- مراجعه حضوری و تحویل مدارک :

بعد از انجام ثبت نام اینترنتی دانشجو می تواند از طریق اتوماسیون آموزشی برنامه کلاسی نیمسال، واحدهای اخذ شده در نیمسال جاری، وضعیت خوابگاه و همچنین رزرو غذا را انجام دهد. برای نهایی شدن ثبت نام نیاز است که مدارک زیر را به صورت حضوری به مسئولین آموزش تحویل دهند.

زمان مراجعه روز 10 مهر تا 11 مهر ماه  می باشد. لازم به ذکر است که تاریخ شروع کلاس ها پس از ثبت نام اینترنتی از  تاریخ 31 شهریور ماه می باشد.

 مدرک لازم در هنگام مراجعه برای ثبت نام حضوری:

1-           اصل شناسنامه و یک برگ تصویر از تمام صفحات آن

2-           اصل کارت ملی و دو برگ صفحه پشت و روی آن

3-           ( اﺻﻞ ﻳﺎ ﮔﻮاﻫﻲ ﻣﺪرك ) ﻓﻮق دﻳﭙﻠﻢ : ﺑﺮاي  آن دﺳﺘﻪ از ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ  ﺷﺪﮔﺎﻧﻲ  ﻛﻪ  اراﺋﻪ   اﺻﻞ ﻳـﺎ  ﮔـﻮاﻫﻲ ﻣـﺪرك  ﻛـﺎر داﻧﻲ اﻣﻜـﺎن  ﭘـﺬﻳﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻻزم اﺳﺖ اﺻﻞ ﮔﻮاﻫﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﺪه  ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه  ﻳـﺎ ﻣﺆﺳﺴـﻪ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ ﻣﺤـﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرك ﻛﺎرداﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي ﻓﺮم  ﺷﻤﺎره 7 ﭘﻴﻮﺳﺖ را اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ درآن ﻗﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ« اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﻓﻨﺎوري یا وزارت ﺑﻬﺪاﺷـﺖ درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﻳﺎ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﻲ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻲ باشند.» در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻓـﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ، ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر فارغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺒﻮﻟﻲ وي « ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜـﻦ ﺗﻠﻘﻲ» ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

4-              تعداد 6 قطعه عکس 4*3

5-          مدرک وضعیت نظلام وظیفه (برای برادران ) مطابق بایکی از کدهای مندج در صفحه 5 دفترچه راهنمایی ثبت نام و انتخاب رشته تحصیل آزمون که در همین دستورالعمل برای یاداوری درج شده است.

6-           کدهای  رهگیری ارائه شده توسط سیستم پس از انجام کارنامه های سلامت روان و جسم

توجه: تاریخ اخذ مدرک دوره کاردانی حداکثر تا پایان 31/6/97 باشد همچنین واگذاری خوابگاه به متقاضیان واجد شرایط نیز در همین روز به صورت حضوری صورت میگیرد. درخواست اولیه خوابگاه در حین فرایند ثبت نام اینترنتی انجام می شود.

 ج- ارتباط با مرکز و رفع مشکلجهت ارتباط با مرکز می توانید از یکی از طرق زیر اقدام فرمایید:

1- ارسال پیامک به شماره  5000203006

2- تماس با شماره 4-5713873483 داخلی 2

3- ارسال پیام از طریق اتوماسیون آموزشی به کاربری  «edu»: نحوه ارسال پیام از طریق اتوماسیون را می توانید با کلیک بر روی دکمه «کمک» در قسمت بالای سمت چپ صفحه اتوماسیون آموزشی ملاحظه نمایید.

مدیریت آموزش مرکز آموزش عالی فیروزآباد

دانلود فایل PDF نحوه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته 97 – مرکز آموزش عالی فیروزآباد


١٢:٣٦ - 1397/06/19    /    شماره : ١٩٥    /    تعداد نمایش : ٢٧٢٦خروج
اتوماسیون آموزشی و دانشجوییدسترسی به اینترنتواحد فناوری اطلاعاتتماس با ما

All rights reserved, Firouzabad Institute of Higher Education,@2016                       تمام حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مرکز آموزش عالی فیروزآباد می باشد@1395