پنج شنبه ١١ آذر ١٤٠٠
صفحه اصلی > آموزش و پژوهش > معاونت آموزشی >  فرم ها و گواهی های آموزشی 

فرم های مربوط به امور آموزشی


فرم درخواست حذف پزشکی درس

فرم درخواست تدریس حل تمرین توسط دانشجو

فرم درخواست میهمانی

فرم درخواست تمدید میهمانی

فرم درخواست انتقالی

فرم درخواست انتقالی توأم با تغییر رشته

فرم ثبت نام نیمسال تابستانی

فرم صورتجلسه دفاع از پایان نامه

فرم روند پیشبرد (کرکسیون) طرح نهایی

فرم حذف درس توسط اساتید

فرم تسویه حساب

فرم تحویل رساله نهایی

پروپوزال پایان نامه معماری

فرم بررسی تقاضای دانشجو (اداره آموزش)

فرم اعلام تاریخ دفاع از پایان نامه

فرم آمادگی دفاع از پایان نامه

سربرگ امتحانی

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

فرم درخواست معرفی دانشجو برای گذراندن دوره کارآموزی

فرم معرفی اولیه به محل کارآموزی

فرم ارائه گزارش کار آموزی

آیین نامه شاهد و ایثارگر

فرم ارزیابی دفاع از پایان نامه کارشناسی

فرم اعلام آمادگی و درخواست دفاع از پایان نامه کارشناسی

فرم اعلام تاریخ دفاع از پایان نامه کارشناسی

فرآیند انجام پروژه طرح نهایی کارشناسی معماری

نحوه نگارش و تدوین طرح نهایی (پایان نامه )کارشناسی معماری مرکز آموزش عالی فیروزآباد

پیوست نگارش پایان نامه

فرایند انجام طرح نهایی(پایان نامه)

نحوه نگارش و تدوین پایان نامه

 


فرم های وزارتی


نمونه فرم اخذ تعهد از فارغ التحصيلان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي داخل و خارج ازكشور و دانشجويان فعلي و انصرافي دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي كشور
فرم تعهد براي پذيرفته شدگان داراي تناقض در نمرات دروس سوابق تحصيلي ديپلم در آزمون سراسري

فرم تعهد براي پذيرفته شدگان داراي تناقض در نمرات دروس سواب تحتيلي دوره پيش دانشگاهي در آزمون سراسر

فرم مختوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان منطقه 7، رزمندگان و ايثارگران ، براي كليه رشته ها در آزمون سراسري

فرم مخصوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف تحصيلي (به غير از رشته هاي گروه آموزش پزشكي ) سهميه هاي مناطق 0 و 0 در آزمون سراسري

فرم مختوص اخذ تعهد از پذيرفته شدگان رشته هاي مختلف گروه آموزشي پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در سهميه هاي مناط 2 و 9 در آزمون سراسري

فرم تعهد براي پذيرفته شدگان داراي تناقض معدل كتبي ديپلم در آزمون سراسري

فرم مغايرت عكس داوطلب با چهره عكس التاق شده بر روي فرم اطلاعات قبولي در آزمون سراسري

فرم اخذ تعهد از پذيرفته شدگان سهميه استان هاي محروم در آزمون سراسري در اجراي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي

پذيرفته شده در رشته هاي تحتيلي مربوط در گروه ذيربط در آزمون » داوطلبان مرد « فرم اخذ تعهد از دارندگان مدر كارداني سراسري (براي دانش آموختگان دوره كارداني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين دوره كارداني نظام جديد)

آدرس: فارس، فیروزآباد، جنب پلیس راه شیراز - فیروزآباد
کد پستی: 99919-74718
تلفن: 38734834
پست الترونیکی: info[at]fabad-ihe.ac.ir

لینک های مفید

وزارت علوم؛تحقیقات و فناوری
سازمان امور دانشجویان
صندوق رفاه دانشجویان
سازمان اسناد و کتابخانه ملی
مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی