شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
صفحه اصليآموزشی و پژوهشی فرهنگی و دانشجویی خدمات فناوری اطلاعاتدرباره مرکزآرشیو خبر

درباره مرکز
تاریخچه | ریاست | هیأت رئیسه | هیأت امنا | ساختار سازمانی | اعضای هیأت علمی | کارکنان  

 

 

واحد خدمت

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
اداری مالی شهرام قشلاقی رحیمی مدیر اداری و مالی
07138734834-5 داخلی 130
طاهره رادسر کارشناس مسئول اداری
07138734834-5 داخلی 100
یعقوب حیدری کارشناس مالی
07138734834-5 داخلی 132
مصطفی توانایی کارشناس مالی
07138734834-5 داخلی 131
آموزشی و پژوهشی دکتر صادق نیرومند معاون آموزشی و پژوهشی 07138734834-5 داخای 120
سیما افخمی موصلو کارشناس مسئول آموزش
07138734834-5 داخلی 121
اعظم مهرکی کارشناس آموزش
07138734834-5 داخلی 122
یوسف خرمی

فناوری اطلاعات امین افخمی کارشناس مسئول امور فناوری
07138734834-5 داخلی 110
فرهنگی و دانشجویی
دکتر ابوذر نصیری معاون دانشجویی و فرهنگی
07138734834-5 داخای 140
یاسر جنگجو کارشناس فرهنگی 07138734834-5 داخای 142
احمد سرداری کارشناس امور دانشجویی 07138734834-5 داخلی 141


 

اتوماسیون آموزشی و دانشجوییمشاهده گزارش مصرف اینترنتواحد فناوری اطلاعاتتماس با ما

All rights reserved, Firouzabad Institute of Higher Education,@2016                       تمام حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مرکز آموزش عالی فیروزآباد می باشد@1395