شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
صفحه اصليآموزشی و پژوهشی فرهنگی و دانشجویی خدمات فناوری اطلاعاتدرباره مرکزآرشیو خبر

درباره مرکز
تاریخچه | ریاست | هیأت رئیسه | هیأت امنا | ساختار سازمانی | اعضای هیأت علمی | کارکنان  

اعضای هیأت علمی

نام نام خانوادگی مرتبه پست الکترونیکی دانشکده / گروه وب سایت
 صادق  نیرومند      مهندسی صنایع
 
احمد
حیدری علوم پایه
ابوذر نصیری GIS
سعید حسن وند مهندسی برق
     
           

اتوماسیون آموزشی و دانشجوییمشاهده گزارش مصرف اینترنتواحد فناوری اطلاعاتتماس با ما

All rights reserved, Firouzabad Institute of Higher Education,@2016                       تمام حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به مرکز آموزش عالی فیروزآباد می باشد@1395